Simple Port Tester

Simple Port Tester

Miễn phí
Simple Port Tester là do chương trình để giúp người dùng thử nếu của các cổng đang mở
Người dùng đánh giá
2.3  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
1.6
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 5 giải thưởng
Simple Port Tester là do chương trình bằng PcWinTech.com để giúp người dùng thử nếu của các cổng đang mở chỉ một vài phóng. Cái mánh với thử thách nếu cổng của anh forwarding là làm việc là có một cái gì đó trên máy tính của bạn thực sự nghe trên bến cảng. Nếu không nghe trên cổng kiểm tra sẽ thất bại không quan trọng gì.
Thông tin được cập nhật vào: